Økonomi Bov

Home Økonomi Bov

Hvad koster det....

Vi følger kommunens takster som for 2022 er:

Vuggestue: kr. 3.637,00

Børnehave: kr. 2.014,00

Åbningstid: 

Hverdage (mandag-fredag): kl. 06.00 – kl. 18.00 (med mulighed for tilkøb resten af døgnet, samt helligdage) 

Vi har åbent i alle ferier, hvis der er børn tilmeldt. 

Der er 12 mdr. betaling frem for 11 mdr. da vi ingen lukkedage har udover 2. fredag i september, hvor vi har pædagogisk dag. 

Den obligatoriske madordning koster: 527 kr.

Der gives søskenderabat og økonomisk tilskud i Børnehuset Evigglad på ligefod som i de kommunale institutioner. 

Pris for tilkøb af pasning udover 6-18:

Kan afhentes ved ledelsen.

OBS: Der er 2 mdr´s opsigelse, af pladsen i børnehuset.

Der betales en forudbetaling på 2.000 kr. når barnet bliver skrevet op til en plads i børnehuset. Dette tilbagebetales når barnet stopper.