Værdier/Målsætning

Home Om os Aabenraa Værdier/Målsætning

Værdier/Målsætning

Vi vil være den mest fleksible pasningsordning med høj faglighed og kvalitet.

 

Børnehuset Evigglads mål er at børn, forældre og personale oplever omsorg, tryghed,

fællesskab og faglighed, for på denne måde at skabe de bedste rammer for fælles trivsel

og udvikling.

Vi har valgt fire kerneværdier, som værende de styrende værdier for det daglige

pædagogiske arbejde mellem børn, forældre og personale.

 

Kerneværdier:

Omsorg => fællesskab => tryghed => faglighed

 

Omsorg

Med kerneværdien omsorg ønsker vi at opnå følgende i vores daglige arbejde:

• At barnet bliver set og oplever nærvær.

• At have opmærksomhed på barnets fysiske og følelsesmæssige behov.

• At have opmærksomhed på hvert enkelt barns behov og tage udgangspunkt i, hvor

barnet er i dets udvikling.

• At børnene lærer at hjælpe og trøste hinanden, samt at vise hensyn og behandle

hinanden ordentligt.

• At vi som personale viser interesse for barnets verden i et miljø præget af

anerkendende relationer, respekt og dialog.

 

Fællesskabsfølelse

Fællesskab er for os et vigtigt element i daglig dagen i Børnehuset Evigglad og vi

bestræber os på at opnå følgende:

• At vi arbejder på at barnet har et tilhørsforhold til gruppen og at der skabes

muligheder for, at venskaber kan opstå.

• At barnet udvikler, selvtillid og selvværd, lærer og socialiseres sammen, på tværs af huset, i en

positiv atmosfære.

• At alle børn er i trivsel, og man føler sig godt tilpas i gruppen, samt at barnet har positive relationer til børn og voksne, så der er gode udviklingsmuligheder.

• At blive respekteret som den person man er, som en del af en større sammenhæng.

• At vi udviser respekt for forskellighed og udnytter forskelligheden konstruktivt.

• At forældre altid er velkomne i Børnehuset Evigglad.

 

Tryghed

Kerneværdien tryghed er afgørende i vores daglige færden i Børnehuset Evigglad, idet vi

bestræber os på følgende:

• At børn og forældre føler sig velkomne i Børnehuset Evigglad.

• At der arbejdes med åbenhed, ærlighed og gensidig respekt i Børnehuset Evigglad,

for kun gennem dette kan vi sammen sikre størst mulig trivsel hos barnet.

• At barnet får tilknyttet en fast kontaktgruppe.

• At der er gentagelser og forudsigelighed for barnet i hverdagen.

• At barnet føler sig set og værdsat.

• At barnet har en ven.

 

Faglighed

Faglighed er grundstenen i barnets institutionsliv. Så der dermed skabes de bedste muligheder for barnets udvikling:

• At skabe et miljø for børn, forældre og personale, som er præget af anerkendende

relationer, respekt og dialog.

• At vi udfører vores arbejde med god organisering og planlægning og evaluering.

• At kunne begrunde og formidle det pædagogiske arbejde i huset.

• At kunne vejlede og rådgive forældre.

• At forholde sig til de problemer der kan opstå omkring børn og inddrage

forældrene i dette arbejde.

• At kunne reflektere over, begrunde og udvikle det pædagogiske arbejde i huset.

• At være opsøgende og udviklende, samt udnytte personalegruppens

forskelligheder i arbejdet omkring børnene.

• At være et dagtilbud der følger med den pædagogiske samt den samfundsmæssige udvikling.

 

Målsætning for Børnehuset Evigglad:

Målet for Børnehuset Evigglad er at børn, forældre og personale oplever tryghed,

nærvær, omsorg og faglighed for derved at skabe de bedste rammer for en fælles trivsel

og udvikling:

 

• At børn og forældre til en hver tid føler sig velkommen i Børnehuset Evigglad.

• At skabe tætte relationer og nærvær mellem det enkelte barn/barn og barn/

voksen.

• At sætte det enkelte barns udvikling og aktuelle behov i centrum.

• At skabe et miljø, hvor udvikling af den sociale dimension vægtes højt.

• At give børnene mulighed for oplevelser der styrker deres nysgerrighed og lyst til at

udforske, så deres erfaringer udvides.

• At opbygge traditioner der skaber forventninger, glæde og udvikling.

• At vi fagligt planlægger, reflektere, evaluere og udvikler.