Om os – Aabenraa

Børnehuset Evigglad er et sted hvor alle skal føle sig hjemme – både børn, forældre og personale. Huset er præget af en positiv stemning og et fælles ønske om at skabe en aktiv institution under hjemlige forhold og som er under konstant udvikling med fleksibilitet og pædagogisk kvalitet for øje

Læreplan

Her kan I læse om de styrkede læreplaner samt evaluering.              

Årshjul

Her kan I se hvad et år i Evigglad kan bringe af spændende ting og sager. 

Foldere

Her har vi vedhæftet nogle foldere som I kan se på og evt. printe ud.

Pædagogikken

Børnehuset har en målsætning der hedder, at børn, forældre og personale oplever omsorg, fællesskab, faglighed og tryghed. For på den måde kan vi skabe de bedste rammer for trivsel og fælles udvikling.

Vi vægter barnet bliver set og oplever nærvær, at man bliver respekteret som den person man er, at barnet føler sig set og værdsat.

Vi vægter natur og motorik samt musik meget højt.

Mindfulness

Vi har Mindfulness i middagsstunden for de børn der ikke sover. Børn har brug for ro og afslapning i en hverdag, der kan være godt fyldt op.

Vi oplever, at det spreder en dejlig ro og mindre trætte børn.

Årets gang

Hver måned udsendes der et Nyhedsbrev fra grupperne, samt en kalender med aktiviteter og ture ud af huset.

Vi arbejder med temaer hvor vi tager et tema ovver 2 måneder.

Dagligdagen

  • Fra vi åbner til kl. 07.30 er alle børn samlet.
  • Vi serverer morgenmad fra kl. 06.00-07.00
  • Derefter går vi ud i de respektive grupper.
  • Frugtcafé er kl. 08.30-09.00
  • Aktiviteter i grupperne.
  • Middagsmad serveres kl. 10.45 for vuggestue og kl. 11.15 for børnhavebørnene
  • Mindfulness og middaglur fra kl. 11.30
  • Børnehavebørnene går derefter på legepladsen, hvor de små vuggestuebørn kommer til når de vågner og sammen spiser vi frugt på legepladsen, hvis vejret tillader det ved kl. 14.00
  • Om eftermiddagen er der leg og aktiviter udendørs og indendørs.
  • Kl. 16.00 samler vi de sidste børn. 

Værdier/­Målsætning

Vi vil være den mest fleksible pasningsordning med høj faglighed og kvalitet.

Børnehuset Evigglads mål er at børn, forældre og personale oplever omsorg, tryghed, fællesskab og faglighed, for på denne måde at skabe de bedste rammer for fælles trivsel og udvikling.

Vi har valgt fire kerneværdier, som værende de styrende værdier for det daglige pædagogiske arbejde mellem børn, forældre og personale.

Kerneværdier

Omsorg => fællesskab => tryghed => faglighed

Omsorg

Med kerneværdien omsorg ønsker vi at opnå følgende i vores daglige arbejde:

• At barnet bliver set og oplever nærvær.

• At have opmærksomhed på barnets fysiske og følelsesmæssige behov.

• At have opmærksomhed på hvert enkelt barns behov og tage udgangspunkt i, hvor barnet er i dets udvikling.

• At børnene lærer at hjælpe og trøste hinanden, samt at vise hensyn og behandle hinanden ordentligt.

• At vi som personale viser interesse for barnets verden i et miljø præget af anerkendende relationer, respekt og dialog.

Tryghed

Kerneværdien tryghed er afgørende i vores daglige færden i Børnehuset Evigglad, idet vi bestræber os på følgende:

• At børn og forældre føler sig velkomne i Børnehuset Evigglad.

• At der arbejdes med åbenhed, ærlighed og gensidig respekt i Børnehuset Evigglad, for kun gennem dette kan vi sammen sikre størst mulig trivsel hos barnet.

• At barnet får tilknyttet en fast kontaktgruppe.

• At der er gentagelser og forudsigelighed for barnet i hverdagen.

• At barnet føler sig set og værdsat.

• At barnet har en ven.

Fællesskabsfølelse

Fællesskab er for os et vigtigt element i daglig dagen i Børnehuset Evigglad og vi bestræber os på at opnå følgende:

• At vi arbejder på at barnet har et tilhørsforhold til gruppen og at der skabes muligheder for, at venskaber kan opstå.

• At barnet udvikler, selvtillid og selvværd, lærer og socialiseres sammen, på tværs af huset, i en positiv atmosfære.

• At alle børn er i trivsel, og man føler sig godt tilpas i gruppen, samt at barnet har positive relationer til børn og voksne, så der er gode udviklingsmuligheder.

• At blive respekteret som den person man er, som en del af en større sammenhæng.

• At vi udviser respekt for forskellighed og udnytter forskelligheden konstruktivt.

• At forældre altid er velkomne i Børnehuset Evigglad.

Faglighed

Faglighed er grundstenen i barnets institutionsliv. Så der dermed skabes de bedste muligheder for barnets udvikling:

• At skabe et miljø for børn, forældre og personale, som er præget af anerkendende relationer, respekt og dialog.

• At vi udfører vores arbejde med god organisering og planlægning og evaluering.

• At kunne begrunde og formidle det pædagogiske arbejde i huset.

• At kunne vejlede og rådgive forældre.

• At forholde sig til de problemer der kan opstå omkring børn og inddrage forældrene i dette arbejde.

• At kunne reflektere over, begrunde og udvikle det pædagogiske arbejde i huset.

• At være opsøgende og udviklende, samt udnytte personalegruppens forskelligheder i arbejdet omkring børnene.

• At være et dagtilbud der følger med den pædagogiske samt den samfundsmæssige udvikling.

Målsætning for Børnehuset Evigglad:

Målet for Børnehuset Evigglad er at børn, forældre og personale oplever tryghed, nærvær, omsorg og faglighed for derved at skabe de bedste rammer for en fælles trivsel og udvikling:

 • At børn og forældre til en hver tid føler sig velkommen i Børnehuset Evigglad.

• At skabe tætte relationer og nærvær mellem det enkelte barn/barn og barn/voksen.

• At sætte det enkelte barns udvikling og aktuelle behov i centrum.

• At skabe et miljø, hvor udvikling af den sociale dimension vægtes højt.

• At give børnene mulighed for oplevelser der styrker deres nysgerrighed og lyst til at udforske, så deres erfaringer udvides.

• At opbygge traditioner der skaber forventninger, glæde og udvikling.

• At vi fagligt planlægger, reflektere, evaluere og udvikler.